Home / Få hjälp & stöd / Sjukhuskoordinator

Sjukhuskoordinator

Alla människor har någon gång under sitt liv kontakt med sjukvården. Det kan handla om tillfälliga sjukdomar, plötsliga olyckor eller långvariga problem. I dessa omvälvande – och ofta svåra stunder – finns ett behov av andligt vård och religiöst stöd.
Från och med 2006 finns det personer som är anställda för att förstärka samarbetet mellan sjukhusen och de muslimska föreningarna i Sverige. Dessa personer kallas sjukhus-koordinatörer och är själva muslimer. Deras uppdrag är att vara länken mellan sjukvården och de muslimska föreningarna.
Vad innebär muslimsk andlig vård?

Muslimsk andlig vård innebär att imamer och frivilliga från muslimska församlingar finns till för patienter och anhöriga när de behöver:

● Samtal– och krissstöd
● Hjälp med olika former av “religiös service” 
såsom koranläsning, duaa (åkallan) och liknande.
● Välsignar nyfödda barn
● Tar hand om avlidna

Utöver det rent religiösa stödet är tanken att de muslimska kontaktpersonerna kan bidra med kunskap om de olika kulturer, traditioner och språk som muslimer i Sverige har. Detta är mycket viktigt då muslimerna i Sverige har sina rötter i många olika länder och kulturer.

Kontaktperson Norra Sverige:


Namn: Ahmed Muhanna
Mejl: Ahmad@muslimsksjukhuskoordinator.se
Telefonnummer: 070-012 32 34
Ansvarig arbetsgivare: Islamiska föreningen i Västerbotten
Är verksam vid: Universitetssjukhuset i Umeå

 

 

 

För mer info besök: http://www.muslimsksjukhuskoordinator.se/

Alla människor har någon gång under sitt liv kontakt med sjukvården. Det kan handla om tillfälliga sjukdomar, plötsliga olyckor eller långvariga problem. I dessa omvälvande – och ofta svåra stunder – finns ett behov av andligt vård och religiöst stöd. Från och med 2006 finns det personer som är anställda för att förstärka samarbetet mellan sjukhusen och de muslimska föreningarna i Sverige. Dessa personer kallas sjukhus-koordinatörer och är själva muslimer. Deras uppdrag är att vara länken mellan sjukvården och de muslimska föreningarna. Vad innebär muslimsk andlig vård? Muslimsk andlig vård innebär att imamer och frivilliga från muslimska församlingar finns till…

Review Overview

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*