Home / Uncategorized / Shia-islamiska center i Sverige

Shia-islamiska center i Sverige

 

Islamiska Shiasamfunden i Sverige, Stockholm. (ISS)
Telefon: 0812146737
Info@shiasamfund.se
Boxadress: Box 690, 175 27 Järfalla

Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) är en rikstäckande organisation för shiaföreningar. Riksorganisationens målsättning är att stödja Shiamuslimer i Sverige med att bevara deras islamiska identitet samtidigt som de integreras i det svenska samhället och främja sådana förhållanden som gör det möjligt att leva i Sverige i enlighet med islams lära i allmänhet och den shiitiska i synnerhet.

ISS vill bevaka shiamuslimers intressen i Sverige och främja en utveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och acceptans. ISS anser att den kulturella, sociala och religiösa mångfalden i Sverige bör tillvaratas som en positiv kraft.

Samfundet stödjer och anordnar olika typer av evenemang som inte bara syftar till att öka medlemsorganisationernas kunskap om islam men också det svenska samhällets uppbyggnad.

ISS har som målsättning att också vara en informationskanal för den Shiaislamiska tron och på så vis skapa ökad förståelse för islam i det svenska samhället.

ISS grundades 1991 och de första medlemmarna var främst shiamuslimer från Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan och Libanon. Under 1990-talet växte medlemsantalet kraftigt på grund av invandring från Irak. Den största medlemsföreningen finns i dag i Järfälla i Stockholm.

ISS består i dag av 48 medlemsföreningar och antalet medlemmar överstiger i dag 32 000. ISS är ett av sju Islamiska samfund som ingår i Islamiska samarbetsrådet (ISR).

ISS lägger tonvikten på den grundläggande tron för en muslim: tron på Allah (Gud), tron på hans gudomliga budskap i form av den heliga Koranen och tron på hans budbärare, Profeten Mohammad (fred vare med honom).

En shiamuslims dagliga liv innefattar en ständig kontakt med Gud genom de fem dagliga bönerna samt gudsmedvetenhet i alla aspekter av ens liv. Andra viktiga sedvänjor inkluderar sawm (fastan) i månaden Ramadan, Hajj (pilgrimsfärden till Mecka), Zakat/Khums (Islamiska allmosor och avgifter).

Viktigt för shiamuslimer är också högtidlighållandet av Imamernas födelser och bortgång, och särskilt Muharram/Ashura (åminnelse av Imamen Hussein). Dessa sedvänjor är i enlighet med Koranen och Profeten Mohammads lära samt Profetens närmaste familjemedlemmar och hans utpekade efterträdare


Imam Ali Center i Sverige, Stockholm
Telefon: 0858012314
Info@imamalicenter.se
Adress: Datavägen 2B 43 175 Stockholm

Imam Ali Islamic Center är en självständig, religiös och ideel förening som startades, av en grupp shiamuslimer, 1997. Föreningen arrangerar sina aktiviteter i enlighet med islam och den svenska lagen. Centret upprätthåller utöver de kontinuerliga och regelbundna aktiviteterna såsom daglig gemensam bön, fredagsbön, psalmläsning etc., även andra religiösa och kulturella högtider som intresserar muslimerna, i synnerhet shia, i Skandinavien.  Centret syftar, bland annat, till att skapa en mer vänskaplig relation och samarbete med olika institutioner, bland annat statliga, för att underlätta integrationen av muslimerna i det svenska samhället.

Imam Ali Islamic Center har även en administrativ avdelning som erbjuder religiösa vigslar, skilsmässor, utfärdande av olika intyg samt andra tjänster som ni kan hitta under menyn: Kontoret Under helgarna erbjuder centret utbildning för barn och ungdomar.

 

Ahlulbayt Kulturcenter, Luleå
Telefon: 0705321663
Info@akc-lulea.se
Samlingslokal: Köpmantorget 7 Luleå

Ahlulbayt kulturcenter är en ideell organisation som syftar till att inspirera människor genom tidlösa exempel av familjen Ahlulbayt (A.S) och föra en positiv förändring i den värld vi lever i.

Organisationen startades år 2006 som en kampanj med bara ett litet team hängivna individer som ville dela med sig av det inspirerande och kärleksfulla budskap av en familj som är berömd för sina värderingar av kärlek, ära och frid. Grundstenarna i deras budskap omfattades av integritet, generositet och blindhet för färg och socialklass. Det var av denna anledning som människor strömmade till dem.

”Denna kampanj är helt enkelt; inte om personliga övertygelser eller samhällsklass.
Det handlar om vår kollektiva mänsklighet, våra vanliga orsaker för godhet och utsikterna för den vackra världen som är inom räckhåll, om var och en av oss ger det lilla vi kan ge. ” – Mahdi Joseph Kamali, ordförande för Ahlulbayt kulturcenter.

Här vill vi besvara vanligaste frågorna som kan uppstå om Ahlulbayt (A.S):

Är Ahlulbayts berättelse endast relevant för muslimer?
– Ahlulbayts berättelse är urtypen som påminner oss om vikten av att stå upp mot orättvisa och tyranni. I varje land och tid, för varje nation och ras, ger Ahlulbayts berättelse inspiration och uppmuntran för människor: att bli medveten om förtryck och att vidta åtgärder, oavsett hur litet, att tala och agera mot det.
Är Gandhis och Martin Luther Kings berättelser bara relevant för hinduer och kristna respektive?

Vad var Ahlulbayts motivation?
– Ahlulbayt motiverade deras handlingar genom att tillskriva dem till en önskan, reformering av nationen; att uppmuntra samhället till godhet och att stå upp mot lögn.

Har du fler funderingar, kontakta oss gärna via vår frågeformulär så återkommer vi till dig så snarast som möjligt.

 

Imam Sadeq Center, Malmö
Telefon: 0723003008
Info@imamsadeqcenter.se
Adress: Knivgatan 19 212 28 Malmö

Imam Sadeq Center är en ideell organisation i Malmö. Centret syftar, bland annat, till att skapa en mer vänskaplig relation och samarbete med olika institutioner, bland annat statliga, för att underlätta integrationen av muslimerna i det svenska samhället.

Centret upprätthåller utöver de kontinuerliga och regelbundna aktiviteterna såsom daglig gemensam bön, fredagsbön, psalmläsning etc., även andra religiösa och kulturella högtider som intresserar muslimerna, i synnerhet shia, i regionen.

  Islamiska Shiasamfunden i Sverige, Stockholm. (ISS) Telefon: 0812146737 Info@shiasamfund.se Boxadress: Box 690, 175 27 Järfalla Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) är en rikstäckande organisation för shiaföreningar. Riksorganisationens målsättning är att stödja Shiamuslimer i Sverige med att bevara deras islamiska identitet samtidigt som de integreras i det svenska samhället och främja sådana förhållanden som gör det möjligt att leva i Sverige i enlighet med islams lära i allmänhet och den shiitiska i synnerhet. ISS vill bevaka shiamuslimers intressen i Sverige och främja en utveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och acceptans. ISS anser att den kulturella, sociala och religiösa mångfalden…

Review Overview

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*