Home / Artiklar & nyheter / Glad Ghadir festival!

Glad Ghadir festival!

Eid el Ghadir är en shia-muslimsk högtid som anhängarna till Profeten Muhammed och Alis supporters firar för att åminnas värdet av guds och profetens vilja.

Shiamuslimer firar högtiden Eid al-Ghadir den 18:e Dhul Hijjah eftersom det var på samma dag som profeten Muhammed (S) utsåg Imam Ali (A) som sin efterträdare och Islam blev fulländad.
Förstår man vikten av denna heliga händelse borde man fira och sprida budskapet till andra som gått miste om dess välsignelser.

Profetens tal kallas för avskedstalet eller farvälstalet och i samband med Profeten Muhammeds sista vallfärd.
73 gånger avrådde och varnade Profeten muslimerna för dåd och handlingar som kan leda åhörarna från den rätta vägen. Sedan fortsatte han sitt tal och därifrån har vi en hadith som kallas för Al thaqlayn hadithen. De två värdafulla sakernas, eller de två tyngdernas hadith.

”Det verkar som om tiden närmar sig då jag ska bli kallad (av Allah) och jag ska lyda hans uppmaning. Jag efterlämnar åt er två värdefulla saker och om ni håller er till dem båda, kommer ni aldrig gå vilse efter att jag lämnat er. De två värdefulla sakerna är Allahs heliga Bok och min familj. Dessa två saker kommer aldrig skiljas ifrån varandra tills de återkommer till mig i Paradiset.” – profeten Muhammed.

Sedan frågade profeten massorna ifall han inte hade mera rätt över dem än de över sig själva? Massorna besvarade: Ja, vår profet. Då lyfte profeten Alis hand och sa:

”För alla dem som ser mig som sin ledare, se nu Ali som er ledare. Oh Allah älska dem som älskar honom och hata dem som hatar honom”.

I samma ögonblick fick profeten uppenbarelse om följande vers som lyder följande:

”Idag har jag gjort er religion perfekt och fullbordat min välsignelse över er, och jag är nöjd med att Islam är er religion.” Koranen 5:3

Massorna ljöd av lycka och gratulerade Ali, däribland Umar, den andre sunnitiska kalifen med orden:

”Mycket bra gjort Ali, idag har du blivit utnämnd till ledare för alla troende män och kvinnor.”

Det är nämnt att över 100 000 närvarade vid Ghadir Khum. Händelsen som beskrivits här har omnämts av över 185 sunnitiska källor.

Frågan man kan ställa sig är varför över 185 sunnikällor uppger dessa ord: ”För vem jag var mästare, för dem ska Ali vara er mästare”. För vem jag var Mawla (mästare,ledare) för den ska Ali också vara Mawla; men ändå så vill man inte inse Alis status inför gud?

Enkelt uttryckt beror det än en gång på den ignorans vi får se bland muslimerna för sin egna historia. En bra film jag kan rekommendera är Budskapet (The Message) från 1977. Om man lär sig namnen på vissa viktiga gestalter i historien och ser den filmen så öppnas en helt ny värld upp som belyser Islam och Islamisk historia. Bland dessa personer finns några som senare skulle få så pass mycket makt, att de förvrängde och förändrade. Ghadir blev oviktig. Händelsen blev betydelselös. Ali blev hatad o s v. Den som gav upphov för detta hette Muawiya, senare även kallad Muawiya den förste.

Ännu en gång önskar vi er alla en glad Ghadir festival!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Balansera kroppens kyla och värme

Det är viktigt att lära sig två saker för att kunna hjälpa sig själv: 1. ...

Förordningar om bön och fastan i polarområdena enligt skriftlärda

  Med tanke på att betydande mängd av de inkomna religiösa frågorna förknippas med bönetider ...