Home / Uncategorized / Fysisk aktivitet och idrott

Fysisk aktivitet och idrott

Som det har tagits upp är rörelse och ro en av de 6 grundläggande aspekten inom tebb islami för att behålla hälsan. Den grundläggande värmen som finns försvinner mellan allt man gör. Rörelse ser till att stärka den grundläggande värmen och värmer kroppen. Men om man hela tiden är i rörelse utan stopp försvinner kroppens fukt och det skadar grundvärmen. Att vara stilla och ha ro som t.ex. när man sover, återställer och laddar om kroppskraften, stärker magsmältningen, ökar fukten och gör att avfallssystemet i kroppen hålls fungerande.

När Ibn Sina tar upp saker för hälsa och pratar om idrott säger han att varje vuxen person måste anpassa en mängd tid, sort och intensitet av idrott till sin mizaj, ålder, årstid, var man bor, vad man äter och eventuella sjukdomar m.m. Barn t.ex. med tanke på deras mizaj och normala aktivitet ska inte ha organiserad idrott, eftersom det minskar fukten i deras kropp och kan påverka deras tillväxt. Kvinnor behöver också mycket mindre idrott än män. För dem kan dagliga aktiviteter vara tillräckliga. Kvinnors natur brukar för det mesta vara kall och våt, därför är tung idrott skadlig för dem. Den förstör hud, påverkar humöret mot grövre och rubbar hormonerna.

Ibn Sina säger också att vi är tvungna att äta mat och måste anpassa maten till vår mizaj för att uppnå balans. Dock är alla matsorter inte användbara för kroppen. Kroppen försöker då ta ut det som avfall. Men kroppen kan inte ta ut allt och en del blir kvar och när det samlas, rubbar det mizaj och sen skapas det sjukdomar. Det finns olika sätt att få ut det som blir kvar. Starka mediciner har bieffekter och skadar grunden. Milda medicin har mindre bieffekter men påverkar fortfarande kroppens viktiga organ. Tredje sättet är genom idrott och då slipper man mediciner och deras dåliga effekter, om man gör det på rätt sätt.

Idrott funkar som förebyggande och inte alltid som bot. Den ger en balanserad värme. Den funkar så som att blåsa på eld under aska, då kommer kroppens naturliga värme igång. Det är också därför idrott hjälper mot andra problem så som depression och andra själsliga sjukdomar, trötthet, blodbrist etc.

Idrott får de onödiga ämnen som blir kvar i kroppen att komma ut dag efter dag. Därför är det viktigt med daglig idrott men också att inte överdriva i det. Det får också onaturliga fukten i kroppen att lämna kroppen och utav det minskar fettet. När den naturliga värmen också ökar förvandlas kalla och våta vävnader som fett till mer varma och våta som blod och muskler.

Kännetecken för balanserad idrott som stärker kroppen och ökar naturliga värmen:

– Hudfärgen blir röd, andningsfrekvensen ökar och man svettas. För att testa att det det är lagom ansträngning, måste man kunna prata samtidigt.

En viktig grundregel i tebb islami är fokus på en sak i taget och det gäller också i fysisk aktivitet. Därför är det viktigt att fysisk aktivitet sker enligt följande:

– Bästa tiden för idrott är efter att maten lämnat magsäcken och matsmältningen är färdig. Detta för att kroppen ska kunna fokusera och att man ska få bra effekt. Det kan vara ungefär 3 timmar efter att man ätit men kan vara mer eller mindre beroende på maten. Fysisk aktivitet direkt efter mat är skadlig. Detta eftersom den får värmen som ska riktas inåt för matsmältning att riktas utåt och då blir maten förstörd i magsäcken under tiden. Att träna på tom mage och när man är hungrig är det ännu värre för då smälts kroppens vävnad. De som idrottar på morgonen måste ha ätit något lätt t.ex. ett äpple innan.

– Avföring och urin ska också ha gått ur kroppen så att kroppen kan ha fokus på en sak och inte lämna något halvfärdigt.

– Haft tillräcklig sömn och vila innan.

– För de med varm och torr mizaj är tung idrott mycket dålig.

– Bästa tiden för idrott på våren är närmare mitten av dagen mellan morgon och middag, på sommaren i början av dagen på morgonen och på vintern i slutet av dagen nära solnedgång.

– Det är mycket viktigt att värma upp kroppen sakta och sen öka styrkan av aktivitet. När man sen kommit till högre andningsfrekvens och svettats ska man varva ner sakta med lugnare rörelser och sen avsluta.

– De som inte idrottat på länge måste vara mer försiktiga och följa råden mer noga.

– Efter fysisk aktivitet ska man helst tvätta kroppen med ljummet vatten.

Tänk på att tung idrott under en lång tid är som att öka bränsle på sitt livs ljus. Resultatet blir starkare sken som häpnar alla men samtidigt bränner man snabbare upp sina resurser. Det är en förklaring som islamisk medicin har för de idrottare som plötsligt ramlar och dör. Det är också mycket dåligt att plötsligt sluta om man idrottat tungt innan, för det är som att plötsligt sluta ge bränsle och då försvinner alla krafterna och det skapar många sjukdomar.

Mycket stillasittande och ingen fysisk aktivitet är också dåligt och ökar fukten i kroppen och minskar värmen så man blir kall. Då ökar balgham och resultatet blir trötthet, lathet och fetma i kroppen och seghet i hjärnan. Det är som att man inte blåser på elden under askan och till slut kommer den att släckas.
Förr brukade bara vissa personer med vissa mizaj få utföra tung idrott som brottning och då fick de göra på ett speciellt sätt men andra fick inte. De flesta moderna idrott bl.a. fotboll där led-rörelser är dominerande och det förekommer krock och fall samt risk för skada, rekommenderas inte av islamisk medicin. Det som rekommenderas är sunnati idrott som är baserad på medicin-islamiska råd där rörelser är kontrollerade och inte för tunga och inte går över gränser.

Generellt finns det två sorters idrott:

– allmän eller helhets idrott som har med alla kroppsdelar att göra och ger nytta till hela kroppen som t.ex. jogging, simning, ridning och brottning.

– specifik eller idrott riktad till en del av kroppen som t.ex. lyfta tyngder för armar, sjunga för svalg och titta på små saker för ögonen.
I Islam har fysisk rörelse rekommenderats mycket på direkt och indirekt sätt. Det har sagts mycket om hur dåligt och anklagat orörlighet och lathet är.

Imam Ali(A) har sagt: ”Den värsta tjänaren hos Gud är den som sover som en död på natten och slösar tiden på dagen!” (Mostadrak al-Wasael volym 6 s 340)

Speciellt har vikten av rörelse i arbeten betonats. Att jobba och tjäna sitt levebröd och speciellt odla har rekommenderats starkt. Genom att fysiska aktiviteten görs med en helig niyya och för att nå halal rizq blir hela den aktiviteten helig och stor skillnad mellan den och en idrott utan syfte eller för låga mål.

Imam Baqir(A) har från sina fäder sagt: ”Det bästa av jobb är att odla” (al-Kafi volym 5 s 260)

Vissa speciella idrotter har också rekommenderats för att stärka och ha kämpa anda, bl.a. skjuta pil/spjut, simning, ridning, brottning.

Profeten(S) har sagt: ”Barnets rätt över sin far är att hans far ska lära honom att läsa, simma, kasta spjut/pil, att inte ge honom annat än rent(halal) rizq (levebröd och livsuppehälle) och gifta bort honom när han når bologh (mogen ålder).” (Nahj al-Fasaha s 293 visdom 1394)

Om man ser i många olika dyrkanshandlingar som Hajj finns också olika fysiska aktiviter inbäddat även om det inte är anledningen för dem.
Förutom alla nyttor som fysisk aktivitet har för kroppen är det huvudsakliga som är viktigt, de själsliga effekterna som måste följa med. Därför pratade man förr inte om idrottare utan om kämpe och förutom deras fysiska styrka var de även kända för sin taqwa (gudfruktighet och fromhet), deras följe av Gud och religionens ramar, deras tålamod och höga moral, goda beteende, prata på plats och goda attityd, mod, kämpa anda och driftighet m.m.

Som det har tagits upp är rörelse och ro en av de 6 grundläggande aspekten inom tebb islami för att behålla hälsan. Den grundläggande värmen som finns försvinner mellan allt man gör. Rörelse ser till att stärka den grundläggande värmen och värmer kroppen. Men om man hela tiden är i rörelse utan stopp försvinner kroppens fukt och det skadar grundvärmen. Att vara stilla och ha ro som t.ex. när man sover, återställer och laddar om kroppskraften, stärker magsmältningen, ökar fukten och gör att avfallssystemet i kroppen hålls fungerande. När Ibn Sina tar upp saker för hälsa och pratar om idrott säger…

Review Overview

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Shia-islamiska center i Sverige

  Islamiska Shiasamfunden i Sverige, Stockholm. (ISS) Telefon: 0812146737 Info@shiasamfund.se Boxadress: Box 690, 175 27 ...