Home / Få hjälp & stöd

Få hjälp & stöd

Sjukhuskoordinator

Alla människor har någon gång under sitt liv kontakt med sjukvården. Det kan handla om tillfälliga sjukdomar, plötsliga olyckor eller långvariga problem. I dessa omvälvande – och ofta svåra stunder – finns ett behov av andligt vård och religiöst stöd. ...

Read More »