Home / Artiklar & nyheter / Arafat-dagen, den bästa dagen för åkallelse och dyrkan

Arafat-dagen, den bästa dagen för åkallelse och dyrkan

Arafat är ett landsområde där alla Guds profeter (frid vare med de) och förmyndare ägnat sig åt dyrkan. Det är ett plant ökenområde som ligger cirka 24 km (4 Farsakh) norr om Mecka och nedanför ett berg som heter Jabal al-Rahmah (Barmhärtighetens berg).

Arafat-dagen, som är en av de viktigaste islamiska dagarna, infaller torsdagen den 31:a augusti i år. Dagen efter Arafat-dagen är det även Eid al-Adha, som är en av de viktigaste högtiderna i islam.

Åkallan Arafat

Åkallelsen (Dua) Arafat är en av de kända åkallelserna under Arafat-dagen och kommer ifrån Martyrernas mästare Imam Hussein (fvmh). Bashar och Bashir, Ghalib Asadis söner, har återberättat att de stod Imamen till tjänst i Arafat under Arafat-dagen. De gick sedan ut från tältet med en grupp från Ahl al-Bayt, barn och anhängare med absolut ödmjukhet riktade mot Kaba och reciterade Dua Arafat.

Etikett under Arafat-dagen för pilgrimer

Hajj-karavaner rör sig ifrån Mecka efter lunch samtidigt som alla pilgrimer är klädda med två vita tygbitar, är ordningsamma och ropar slagorden: ”Jag står till Din tjänst, å Gud! Jag står till Din tjänst! Jag står till Din tjänst, Du har inga kompanjoner, Jag står till Din tjänst! Sannerligen tillhör all pris, välsignelser och herravälde Dig, Du har inga kompanjoner, Jag står till Din tjänst!”. Denna himmelska påminnelse fyller hela staden Mecka. Då det är böneutrop vid lunch den 9 Dhil Hijjah (Arafat-dagen) samlas alla pilgrimer i Arafat-öknen.

Arafat-nattens storhet

Det har återberättats om Arafat-natten att det är rekommenderat att be om gott då och att Gud, den Upphöjde, kommer att belöna den som ägnar sig åt att lyda Gud då med [värdet av] 170 års dyrkan. Det är även rekommenderat att besöka Imam Hussein (fvmh) under denna natt. Under Arafat-dagen är Arafat och Karbala de bästa platserna att befinna sig på för att ens åkallelse ska accepteras.

Vissa rekommenderade handlingar under natten och på Arafat-dagen:

– Att vara vaken, be och dyrka under Arafat-natten.

– Att åkalla Gud på Arafat-natten (vilket det sagts att det accepteras).

– Att besöka Imam Hussein (fvmh) under Arafat-natten.

– Att utföra den stora tvagningen (ghusl).

– Att fasta under Arafat-dagen (om det inte orsakar svaghet och förhindrar åkallelse).

– Att recitera Imam Husseins (fvmh) Dua Arafat.

– Att recitera Imam Sajjads (fvmh) Dua Arafat (som finns i Sahifat al-Sajjadiyyah).

– Att besöka Imam Hussein (fvmh) under Arafat-dagen.

– Att besöka Helige Abal Fazl Abbas (fvmh) under Arafat-dagen.

– Att erkänna sina synder inför Gud.

– Att be två enheter, där man i första enheten läser kapiteln Tawhid efter kapiteln al-Hamd och i andra enheten läser suran Kafirun efter Hamd. Sedan ska man be fyra enheter (två böner), där man i varje enhet läser suran Tawhid 50 gånger efter Hamd (denna bön är i själva verket de Troendes ledares (fvmh) bön).

Men var och en kan utföra vissa eller alla ovanstående handlingar med hänsyn till sin förmåga och tider.

Källa: Tidskriften Dagens Muslim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Balansera kroppens kyla och värme

Det är viktigt att lära sig två saker för att kunna hjälpa sig själv: 1. ...

Förordningar om bön och fastan i polarområdena enligt skriftlärda

  Med tanke på att betydande mängd av de inkomna religiösa frågorna förknippas med bönetider ...