راهنمای شیعه

مراکز و حسینیه های شیعیان در سوئد

به منظور آشنایی بیشتر مسلمانان فارسی زبان با مراکز اسلامی و حسینیه های فعال در کشور سوئد نام و آدرس برخی از این مراکز در این صفحه قرار داده شده است.

ما از دیگر مراکز، حسینیه ها و انجمن های اسلامی و شیعی نیز که خواهان معرفی خود به مسلمانان مقیم کشور سوئد و اسکاندیناوی می باشند دعوت می نمائیم نام و مشخصات خود را به نشانی پست الکترونیکی مرکز ارسال نموده تا پس از تایید مسئولین سایت نسبت به انتشار آن اقدام شود.

Islamiska Shia Samfunden I Sverige (ISS)

BOX 690

175 27 Järfälla

E-post: info@shiasamfund.se

Ordförande: Haider Ibrahim 08-12146737

Sekreterare: Sh . Zakir Hussein 08-12146737

Vill du veta mer om Islamiska Shia Samfunden i Sverige? Klicka här

مراکز و انجمن های اسلامی عضو اتحادیه شیعیان سوئد:

  1. A.I.U

Imam Reza Moské

Sernandersvägen 3

752 62 Uppsala

E-post: Walid_@hotmail.com

Tel. 0765950292

  1. Al Rassol kultur före.

Kungsmarksvägen 101

371 44 Karlskrona

E-post: Ammarali1997@hotmail.com

Tel. 0739266177

  1. Al-Wela förening

Box 2119

424 02 Angered

E-post: Tahsin1@live.se

Tel. 0735594138

0737200400

  1. Ahlol-Beyt Kultur förening

Signalhörnsgatan 66

656 34 Karlstad

E-post: delpak@stonecity.se

Tel. 0707758571

5- Al-Hadi  kultur förening

Stålgatan 1

291 59 Kristianstad

E-post: K_kinany@hotmail.com

Tel. 0767074753

6- Arabiska Familj Sällskapsförening

Rännabana 10

252 30 Helsingborg

E-post: Samirc6@msn.com

Tel. 0704903239

0708606618

042148382

7- Al-Karbalaia förening (Imam Hassan Al-Mojtaba församling)

Ellen Keysgatan 2 1tr

129 52 Hägersten

E-post: Dejan_dahanson@hotmail.com

0704771579

0737003026

8- Al-Zahra Förening

Jonas Wenströmgatan 11A

724 66 Västerås

E-post: hedi1970@hotmail.com

Tel. 0704521411

0704800135

9- Al-Zahra Förening

Magasinsgatan 10

504 35 Borås

E-post: alzahraaforening@yahoo.se

Tel. 0762200008

0700414003

10- Ah Al –Beit Centre

Box 13050

700 13 Örebro

E-post: Daron47@hotmail.com

Tel. 0707877172

11- Al-Hawraa Zainab förening

Gjutformsgatan 6

721 33 Västerås

E-post: Maajed_66@hotmail.com

Tel. 0704697542

12-  Arabiskavänskaps förening

Luxorgatan 10

591 33 Motala

E-post: Wesim_20@hotmail.com

Tel. 0739996334

13- Al- Jawadein kult.o idr-förening

Brantholmsgränd 66

127 46 skärholmen

E-post: Jafar.alahmadi@hotmail.com

Tel. 0707902022

0700600111

14- Irakiska kult o ungdoms före.

C/o Vasavägen 12

352 61 Växjö

E-post: Sabah_irak@hotmail.com

Tel. 0767155300

15-  Al Hassan forening

Industrigatan 23

291 36 Kristiastad

E-post: Frhan_pass@hotmail.com

Tel. 0736983934

16- Irakiska förening

Lillbräcke 13/116

451 72 Uddevalla

E-post: Volvo-776@hotmail.com

Tel. 0739561318

17- Islamiska församling

Skjulstagatan 5

632 29  Eskilstuna

E-post: Hekmat.siwani@comhem.se

Tel. 0706846882

18- Islamiska förening

Fjärde Tvärgatan 55

802 82 Jävle

E-post:

Tel. 0707705768

19- Kult.o Vänskap förening

Hammargatan 64

603 63 Norrköping

E-post: irakcenter@hotmail.com

Tel. 0704968808

20- Libanesiska Kult. förening

Västan torsgatan 21

214 50 Malmö

E-post: info@af-snickeri.se

Tel. 0704934056

0702135135

21-  Alwehde förening

C/o Al Hasouni

Ingelstadgatan 21

291 38 Kristianstad

E-post: alyaseriamran@hotmail.com

Tel. 0739263300

22- Nordic Islamic Kult.Centre

Ålgrytevägen 151 BV

127 31 Skärholmen

E-post: Sriazh2001@hotmail.com

0735120382

23- Religion o Kult.Hus

Danmarksgatan 6A

582 31 Linköping

E-post:

Tel. 0707329777

0738922550

24- Södra Dalarna isl.Kult.

Eriksgatan 10

774 31 Avesta

E-post: Hassan.sadaka@avesta.se

Tel. 0706564750

25- Shia Församling

Körrhöksgatan 34 BV

556 12  Jönköping

E-post: Mohammad.laxmidhar@gmail.com

Tel. 0704221867

26- Shiitiska församling

Norra Grangsbergg 28

214 50 Malmö

E-post: msghannan@hotmail.com

Tel. 0737406699

0736892960

27- Svenska Islamiska Unionen (SIU)

Datavägen 2b

175 43 Järfälla

E-post: info@imamalicenter.se

Tel. 0858012314

28- Yas förening

Blomstergatan 5

411 04 Göteborg

E-post. info@kanonyas.com

Tel. 0707629922

29- Al- Noor förening

Storåsindustrigatan 6

424 69 Angered

E-post: hadycom@hotmail.com

Tel. 0736771570

0737793801

30- Al Rasol forening

Östergrådgatan 58 B

352 40 Växjö

E-post: footbollslag@hotmail.com

Tel. 0704081544

0470788991

0701836511

31- Al- Haidaria kulturförening

E-post:

Tel. 0736333973

32- Månen förening

Vattentornsgatan 26

424 37 Angered

E-post:

Tel. 0739484393

33- Mahdi Al Muntazar

Banjugatan 9 C

656 36 Karlstad

E-post: alihosenasad@gmail.com

Tel. 0735736692

34- Vänskapscenter

Kvivgatan 19

212 28 Malmö

E-post: info@icis.se

Tel. 0723273284

35- Islamiska kult.Förening

Våsterlånggatan 23b

662 30 Åmål

E-post: Bashar200@hotmail.com

Tel. 0736727296

36- Irakiska förening

Bångvägen 58 C

921 32 Lycksele

E-post: Melok-1@hotmail.com

Tel. 0730987614

0722236997

37- Ahel-Al Jana Turism förening

Hardemogatan 1

124 67 Bandhagen

E-post: Zara-sw@hotmail.com

Tel. 0700968810

0700162019

38- Kawthar Kult.förening

Blomstergatan 5

411 04 Göteborg

E-post: Yousef.safdari@live.se

Tel. 0707144571

39- Ahlebait Islamiska cent.

Hamrevägen 14 E

821 34 Bollnäs

E-post: Ashiq-hussein@live.se

Tel. 0769004243

0738751710

40- Al Hassan isl.Kult.Huset

Lantmannavägen 57 , Lgh 1001

461 60 Trollhättan

E-post: Ahmed-aldosari@hotmail.com

Tel. 0736194639

41- Vimmerby afghanska förening

Bullerbygatan 41 B

598 34 Vimmerby

E-post: Ahmadac123@gmail.com

Tel. 0763231338

0763194129

42- Al-Noor förening

Trutvägen 1

803 09 Gävle

E-post: Hader-a@hotmail.com

Tel. 0707673400

انجمن های اسلامی فارسی زبانان شیعه که درحال حاضر عضو “اتحادیه شیعیان سوئد” نمی باشند:

1- هیئت چهارده معصوم (ع) در شهر یوسدال:

تلفن: 0702555306

آدرس: Verkstadsskolevägen, 82734 Ljusdal

2- انجمن فرهنگی و همبستگی شمیم:

تلفن: 0769428266

آدرس: Nordfeltsgatan 1, 68151 Kristinehamn

3- انجمن آریانا:

تلفن: 0765758771

آدرس: Ekgård, 84012 Fränsta

4- انجمن آریانا در سالا:

تلفن: 0737701686

آدرس: Hyttgatan 8D, 73331 Sala

5- مرکز امام صادق (ع):

تلفن: 0723273284

آدرس: Knivgatan 19, 21228 Malmö

6- انجمن فرهنگی شیعیان افغانستان:

تلفن: 0737297609

آدرس: Ellen Keys gata 2, 12952 Hägersten

7- انجمن شیعیان کرامفوش:

تلفن: 0766516488

آدرس: (در حال حاضر اعلام نشده است)

8- هیئت فرهنگی ثامن افغان های مقیم کریستیان ستاد:

تلفن: 0722713171

آدرس: Kvingevägen 271, 28950 Hanaskog

9- انجمن افغان های کروکم:

تلفن: 0725881215

آدرس: برنامه های انجمن معمولا در ساختمان آ ب اف کمون کروکم برگزار می گردد. ABF i Krokom kommun

10- هیئت منتظران امام مهدی (عج):

تلفن: 0739127136

آدرس: (در حال حاضر اعلام نشده است)

11- انجمن افغان های وستروس:

تلفن: 0760602824

آدرس: Vasagatan 67, 72218 Västerås

12- انجمن سجادیه لوند:

تلفن: 0733153949

آدرس: Sunnavägen 2H, 22226 Lund

13- انجمن کولتوری مذهبی توحید:

تلفن: 0708472424

آدرس: Danskavägen 64, 52132 Falköping

14- انجمن افغان های مقیم کیرونا:

تلفن: 0702953745

آدرس:  (در حال حاضر اعلام نشده است)

15- هینت انجمن بولنس:

تلفن: 0761765395

آدرس: Placksgatan 10 A, 821 33 Bollnäs

16- هیئت افعان های ویمربی:

تلفن: 0763231338

آدرس: Mässbrogatan (Slaktaren) 6, 59840 Vimmerby

17- هیئت جوانان عشاق الرضا (ع):

تلفن: 0768313108

آدرس: Östrakungsvägen 12B, 89060 Bräcke

18- حسینیه المهدی (عج):

تلفن: 0738999162

آدرس:  (در حال حاضر اعلام نشده است)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا