On love, life & more
fasv
Home / پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

کمک مالی

Read More »

سوالهای متداول درباره اوقات شرعی و روزه

با عنایت به اینکه تعداد قابل توجهی از سوالات شرعی مسلمانان مقیم به مسئله اوقات شرعی و روزه طولانی مدت ارتباط دارد در اینجا برخی از این سوالات را همراه با پاسخ آنها مطرح می کنیم. خاطرنشان می شود پاسخ ...

Read More »

احکام نماز و روزه در مناطق قطبی از دیدگاه مراجع تقلید

سوال: احکام نماز و روزه در مناطق قطبی از دیدگاه مراجع تقلید چگونه است ؟ یکی از مسائل فقهی که در این زمان نیاز به طرح و بررسی دارد و راه حل مناسبی را می طلبد، مسأله نماز و روزه ...

Read More »