On love, life & more
fasv
Home / پرسش و پاسخ / سوالهای متداول درباره اوقات شرعی و روزه

سوالهای متداول درباره اوقات شرعی و روزه

با عنایت به اینکه تعداد قابل توجهی از سوالات شرعی مسلمانان مقیم به مسئله اوقات شرعی و روزه طولانی مدت ارتباط دارد در اینجا برخی از این سوالات را همراه با پاسخ آنها مطرح می کنیم. خاطرنشان می شود پاسخ به سوالات با تکیه بر آنچه که نزد مراجع تقلید مشهور است، بیان شده اند. 

1- مرجع تقليد اينجانب برای تعيين زمان مغرب شرعى، قائل به عبور کردن سرخى آسمان (ذهاب حمره مشرقيه) مى باشند. با توجه به طولانى بودن روز در ايام ماه مبارک رمضان در کشور سوئد و فاصله زمانی قابل توجه بین پنهان شدن قرص خورشید در افق و عبور سرخی خورشید، آيا اينجانب مى توانم در این مسئله به مرجع تقلید ديگرى كه زمان پنهان شدن قرص خورشید در افق را جهت غروب شرعى و بالتبع افطار روزه کافی می دانند، رجوع نمایم؟

پاسخ: در صورتى كه نظر مرجع تقليد شما در اين مسئله احتياط واجب است می توانید به این احتیاط عمل نمایید و یا به مرجع تقلید دیگری که در این مسئله فتوای صریح دارد (با رعایت شرایطی) رجوع نموده و نظر او را مبنای عمل قرار دهید و در صورتى كه مرجع تقلید شما در اين باره فتوا صادر نموده و ناپديد شدن سرخى آسمان را الزامى مى دانند، مى توانيد تنها در اين فتوا، تبعيض قائل شده و به مرجع تقليد ديگرى (با رعایت شرایطی) رجوع نمایید.

2- اینجانب در مناطق شمالی سوئد زندگی می کنم. در اینجا زمان اذان مغرب و اذان صبح همزمان است. یعنی وقت اذان مغرب و اذان صبح امروز ساعت 30 دقیقه بامداد بود. لطفا بفرمائید اینجانب چگونه می بایست نماز مغرب و عشاء را به جا آورم؟

پاسخ: اگر در طول بیست و چهار ساعت، خورشید درمحل زندگی شما غروب نمی کند می بایست طبق اوقات شرعی نزدیکترین شهری که در آن شب (هرچند اندک) وجود دارد نماز مغرب، عشاء و صبح را بجا آورید. ولی اگر شب (هرچند اندک) داشته باشید، در ابتدای شب و قبل از نیمه شب نماز مغرب و عشا و قبل از طلوع آفتاب نماز صبح را بخوانید.

3- با توجه به سوال قبلی وضعیت روزه را شرح فرمائید؟

پاسخ: اگر در شهر محل سکونت شما غروب آفتاب وجود ندارد و در طول بیست و چهار ساعت روز است، قضای این روزه ها را در وقتی که شب و روز معتدل و یا روزهای کوتاه ترخواهید داشت، بجا آورید و برای انجام قضا تا قبل از آمدن ماه مبارک رمضان سال بعد فرصت دارید.

4- بنده در موبایلم یک برنامه اوقات شرعی نصب کرده ام. ولی اوقات شرعی موبایل با اوقات شرعی سایت شما همخوانی ندارد. لطفا بگوئید کدام را باید دنبال کنم و دلیل این تفاوت چیست؟

پاسخ: با توجه به اینکه طبق نظر مراجع معظم تقلید برای مناطقی که فجر ندارند افزایش نور افق به منزله طلوع فجر است، بر اساس تحقیقات انجام گرفته در این زمینه لازم است حداقل 12/30 ساعت پس از ظهر شرعی را برای اقامه نماز صبح در نظر بگیرند و امساک برای روزه می بایست 10 دقیقه زودتر از وقت مذکور آغاز گردد.

5- در ماه مبارک رمضان تعداد ساعات روز در شهر ما بیش از 22 ساعت است و اینجانب توان این مقدار روزه گرفتن را در خود نمی بینم و با مشکلات و سختی هایی روبرو می شوم. لطفا به من بگوئید چه راه حلی را اتخاذ کنم؟

پاسخ: اگر روزه طولانی برای شما امکان پذیر نیست یا مشقت و سختی غیرقابل تحمل دارد، می توانید روزه خود را افطار نموده و در زمان دیگری آن را قضا کنید.  البته در این صورت می بایست در طول روز به مقدار رفع حرج و دفع نیاز، بخورید و اگر می توانید روزه بگیرید، می بایست طبق اوقات شرعی محل سکونت خود روزه بگیرید.

با عنایت به اینکه تعداد قابل توجهی از سوالات شرعی مسلمانان مقیم به مسئله اوقات شرعی و روزه طولانی مدت ارتباط دارد در اینجا برخی از این سوالات را همراه با پاسخ آنها مطرح می کنیم. خاطرنشان می شود پاسخ به سوالات با تکیه بر آنچه که نزد مراجع تقلید مشهور است، بیان شده اند.  1- مرجع تقليد اينجانب برای تعيين زمان مغرب شرعى، قائل به عبور کردن سرخى آسمان (ذهاب حمره مشرقيه) مى باشند. با توجه به طولانى بودن روز در ايام ماه مبارک رمضان در کشور سوئد و فاصله زمانی قابل توجه بین پنهان شدن قرص خورشید در افق…

Review Overview

User Rating: Be the first one !

About Admin